Ułatwienia dostępu

CIEKAWE STRONY

Super User
Kategoria:

O dysleksji. Pomoce do terapii dla osób dyslektycznych:


Terapii EEG Biofeedback -

Badanie QEEG Wrocław -

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  - http://fdds.pl/

Strona dla rodziców uczniów z ADHD  - www.adhdonline.pl

Reaguj. Masz prawo. -  http://jakreagowac.pl/index.html

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  http://niebieskalinia.info/

Rzecznik Praw Dziecka - https://brpd.gov.pl/

Opiekun dziecka w Internecie -  www.opiekun.pl

Dziecko w sieci - www.dzieckowsieci.pl

Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” -  http://www.aac.org.pl/

Strony internetowe służące wyszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych:
www.perspektywy.pl  (ranking szkół)
www.koweziu.edu.pl (wykaz zawodów)
www.ore.edu.pl ( baza szkół)
www.kuratorium.wroclaw.pl ( Zarządzenie DKO dot. rekrutacji)
www.edukacja.jeleniagora.pl

 Lokalnie:
•    Jeleniogórska Fundacja Autika – oswajamy autyzm - http://autika.pl/
•    Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa -   http://www.jgoradown.pl/
•    Karkonoski Portal Dla Niepełnosprawnych - http://www.kson.pl/