Ułatwienia dostępu

CZASOPISMA

Super User
Kategoria:
  • „Niebieska linia”: – dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy - link
  • „Psychologia w praktyce” –  link
  • „Głos pedagogiczny” – miesięcznik, który pomaga pedagogom w codziennej pracy i śledzeniu zmian prawnych – link
  • „Głos nauczycielski” - link
  • „Logopeda” - internetowe  czasopismo naukowe o charakterze logopedycznym; - link
  • „Bliżej przedszkola” - link
  • „Bardziej kochani” – magazyn poświecony problemom osób z Zespołem Downa i ich rodzin - link
  • Republika Dzieci. Magazyn Internetowy dla Rodziców - link