Ułatwienia dostępu

Druki do pobrania

Super User
Kategoria:

Wniosek o dokonanie diagnozy dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
Wniosek o dokonanie diagnozy trudności dyslektycznych dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - pobierz
Zaświadczenie lekarskie do nauczania specjalnego lun zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - pobierz
Zaświadczennie lekarskie do opinii o wczesnym wspomaganiu - pobierz
Wniosek rodzica o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
Wniosek osoby pełnoletniej o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia - pobierz
Opinia szkoly na potrzeby Zespolu Orzekajacego - pobierz