Ułatwienia dostępu

PRACOWNICY

Super User
Kategoria:

Dyrektor - Anna Janda
Sekretariat - Dorota Raczyńska
Główna księgowa
- Iwona Kowalska 

Logopedzi:

 • Alicja Figielska   (mgr filologii polskiej, logopeda, neurologopeda kliniczny ze wczesną interwencją logopedyczną, oligofrenopedagog, certyfikat I stopnia MAKATON, Terapia ręki I i II stopnia);
 • Jolanta Krudys   (mgr pedagogiki nauczania początkowego, logopeda);

Pedagodzy:

 • Maria Leszczawska  (mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, specjalista terapii pedagogicznej i psychologicznego wspomagania rozwoju  dzieci i młodzieży z trudnościami,  kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona; terapia metodą Warnkego i RehaCom, neuroterapeuta w zakresie EEG Biofeedback);
 • Karolina Sokołowska – Zieja  (mgr pedagogiki, resocjalizacji i poradnictwa,  specjalista od wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka);
 • Renata Polikowska  mgr resocjalizacji i poradnictwa, specjalista Wczesnego Wieloaspektowego Wspierania Rozwoju Dziecka, specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju, Certyfikowany specjalista diagnozy klinicznej ADOS- 2.
 • Anna Janda specjalista terapii pedagogicznej, oresocjalizacji, ligofrenopedagog
 • Monika Cichoń - specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji

Psycholodzy:

 • Patrycja Sztandera - mgr psychologii ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju Dziecka, Edukator rodzinny w "zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14", Certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej Brain Gym ®, posiadający uprawnienia do diagnozy Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5 ,Certyfikowany specjalista diagnozy klinicznej ADOS-2 oraz diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariusza ASRS.
 • Beata Zielińska  (mgr psychologii , NLP Neuroedukacja , Terapia Gestalt, Terapia Poznawczo-Behawioralna);

Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2023/2024

 • Renata Polikowska – środa, godz 10.00-11.00
 • Alicja Figielska - środa, godz 10.00-11.00
 • Maria Leszczawska – piatek, godz 13.00-14.00
 • Patrycja Sztandera – wtorek, godz 15.00-16.00
 • Anna Krawczyszyn – środa, godz 12.30-13.30
 • Jolanta Krudys – czwartek, godz 15.00-15.30
 • Beata Zielińska – piątek, godz 10.00-10.30
 • Anna Janda – wtorek, godz15.00-16.00
 • Monika Cichoń – poniedziałek, godz 13.00-14.00