Ułatwienia dostępu

Pedagod w przedszkolu w Starej Kamienicy

W dniu 15.11.2023r. w Przedszkolu Gminnym w Starej Kamienicy, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pedagoga naszej Poradni, Panią Monikę Cichoń, dla rodziców dzieci uczęszczających do w/w przedszkola, p.t. “ Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym”.

Celem szkolenia było przedstawienie rodzicom zagrożeń wynikających z nadużywania przez dzieci w wieku przedszkolnym nośników informacyjnych w postaci telefonów komórkowych, iPadów, iPhonów, itp.
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za uczestnictwo w spotkaniu.