Ułatwienia dostępu

KOLEJNE SPOTKANIE LOGOPEDÓW ZA NAMI ...

W środę 22 listopada 2023 r. w Bibliotece Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyło się kolejne z cyklu spotkanie logopedów placówek współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Tym razem tematem przewodnim spotkania była praca logopedyczna z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

W pierwszej części mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawej prelekcji poprowadzonej przez Panią Barbarę Rdzanek- kierownika biblioteki.
Prelekcja tematyką odnosiła się do uporządkowania i odświeżenia informacji dotyczących internetowej strony biblioteki, możliwości poruszania się po tej stronie, a także wyszukiwania interesujących nas tam pozycji książek po tytułach lub po określonej tematyce. Logopedzi mogli też posłuchać recenzji książek, które możemy odnaleźć w zbiorach biblioteki, dotyczące bezpośrednio tematu spotkania , czyli diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, a także ogólnie pracy terapeutycznej z takimi dziećmi.

W drugiej części spotkania zaproszeni logopedzi przestawili się, a także krótko opisali placówkę w której pracują, a także rodzaj i formę pracy specjalistycznej wykonywanej w danej szkole lub przedszkolu. Pracownicy Poradni - Pani Jolanta Krudys i Alicja Figielska poprowadziły część superwizyjną spotkania, w której specjaliści mieli możliwość dyskusji dotyczącej tematu spotkania. Logopedzi omawiali wspólnie trudności i możliwości pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym w placówkach oświatowych. Poruszono również temat innych oddziaływań pomocowych, które mogą przysłużyć się poprawie jakości funkcjonowania takich dzieci w szkołach czy przedszkolach ogólnodostępnych, a także poradniach, nie zapominając o współpracy z rodzicami w takiej terapii.

W końcowej części wszyscy zebrani specjaliści mogli zapoznać się z polecaną literaturą specjalistyczną a także omówić i przedstawić inne ciekawe i praktyczne w pracy logopedy pomoce z zakresu tematyki spotkania.

Wszystkim obecnym Panią serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

Specjalne podziękowania dla Pani Barbary Rdzanek kierownika biblioteki DODN filia w Jeleniej Górze za efektywną współpracę podczas cyklicznych spotkań logopedów organizowanych wspólnie z Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, za rzetelnie przekazaną wiedzę dotyczącą fachowej i aktualnej literatury z zakresu logopedii, a także za gościnność i serdeczną atmosferę podczas wspólnych spotkań ...

składają
Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys