Ułatwienia dostępu

PRACA ZDALNA W NASZEJ PORADNI - PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Kochani Rodzice,

Niełatwy czas nastał i dla nas i dla Was, myśląc o czasie izolacji, pracy zdalnej, zdalnej nauki i wszelkich innych domowych obowiązków. Pomimo tego , znajdujecie przestrzeń dla nas, pracowników poradni. Nie chcąc utracić wypracowanych efektów i postępów w terapii stacjonarnej prowadzonej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w standardowej terapii pedagogicznej czy logopedycznej , kontynuujemy naszą pracę zdalnie, jednak bez pomocy Was - rodziców, projekt ten nie miałby szans powodzenia.
DZIĘKUJEMY WAM ….
…że kontaktujecie się z nami na skypie , czy innych komunikatorach w godzinach naszych dyżurów i nie tylko ;
… że dzielnie odbieracie nasze telefony, że sami dzwonicie do nas w różnych sprawach, gdy macie trudności z czymś, gdy chcecie dopytać, macie wątpliwości ;
… że odbieracie nasze e-maile, smsy w których wysyłamy Wam wskazówki do pracy z Waszymi dziećmi w domu, ćwiczenia, karty pracy, a także zabawy ogólnorozwojowe by umilić Wam również wspólny czas ;
…. że pracujecie ze swoimi dziećmi, podążacie za naszymi wskazaniami lub sami w sposób kreatywny i terapeutyczny organizujecie im domową przestrzeń;
…że wysyłacie nam zdjęcia wykonanych prac i filmy z udziałem naszych i Waszych dzieciaczków podczas ćwiczeń, czy codziennych czynności, czy nowych umiejętności które zdobyły;
…. że zaglądacie na naszą stronę internetową, na której na bieżąco staramy się Wam umieszczać ważne informację dotyczące pracy zdalnej i stacjonarnej poradni, piszemy o tym jak radzić sobie w czasie izolacji, jak przygotować się do badania w poradni w czasie pandemii, gdzie umieszczamy ciekawe artykuły jako bazę pomysłów i propozycji na wspólne zabawy z dziećmi;

Praca zdalna jest najbezpieczniejszą formą terapii w czasie pandemii. Jest to trudna forma dla wszystkich uczestników. Wymaga dużego skupienia i precyzyjnego współdziałania od dziecka i rodzica. Jesteśmy ogromnie wdzięczne rodzicom za ich punktualność, systematyczność i wspaniałą, owocną współpracę.

ZESPÓŁ WWRD

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Waszych dzieci i pracowników Poradni, przygotowaliśmy Zasady przyjmowania klientów na czas występowania pandemii COVID-19:

 1. przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica - opiekuna. Dzieci z katarem, kaszlem, gorączką pozostają w domu.
 2. dzieci od 4 roku życia, przychodząc do poradni, zaopatrzone są w maseczki, posiadają własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki, temperówki itp.
 3. na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku, również zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 4. na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po odbyciu rozmow z sekretariatem i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi na kwarantannie,
 5. wywiad z rodzicem oraz omówienie badań odbywać się będzie drogą mailową, telefoniczną lub na SKYPE, przed i po badaniu,
 6. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję,
 7. po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce, założyć rękawiczki jednorazowe. Dezynfekcja dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dozownik umieszczony jest przy drzwiach wejściowych,
 8. w pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednią odległość, tj minimum 1,5m. W sekretariacie mogą przebywać tylko 2 osoby,
 9. pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach w godzinach: 1000; 1200 i 1400,
 10. badanie będzie miało prawdopodobnie przebieg wybiórczy z uwagi na ograniczenia percepcyjne uczestniczącego dziecka i samego diagnosty. Będzie ściśle celowane na zgłoszony problem.
 11. Prosimy aby rodzic/opiekun przygotował dziecko do nietypowych warunków badania ( wskazówki poniżej ):

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII

d

 1. Warto systematycznie wdrażać dziecko do praktykowania zasad epidemiologicznych.
 2. Dziecko to obserwator i naśladowca. Jeśli osoby dorosłe respektują zasady epidemiologiczne, takie jak: częste mycie rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy, unikanie zgromadzeń, zachowanie dystansu wobec osób spoza rodziny, to dziecko uzna je za ważne i również będzie je stosowało.
 3. Przyjazną formą oswajania dziecka może być rysowanie/malowanie postaci w maseczkach lub zabawy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas pobytu poza domem, symulowanie realnych zachowań.
 4. Należy uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania oraz, że osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki, przyłbicę.

 Prosimy o bezwględne przestrzeganie procedur, służących bezpieczeństwu nas wszystkich Dziękujemy za wyrozumiałą współpracę. Życzymy zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Z pozdrowieniami Dyrektor Poradni wraz z Zespołem

Do rodziców, nauczycieli, wychowawców dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.IV.2020r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie od dnia 04.V.2020r. wznowiła część pracy w warunkach stacjonarnych.
Ze względu na stan epidemii, w pierwszej kolejności wznawiamy diagnozy, niezbędne do wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz diagnozy dojrzałości szkolnej (przyspieszenia, odroczenia). Wznawiamy diagnozy niezbędne do podjęcia decyzji o nauczaniu zindywidualizowanym.
Rejestracji prosimy dokonywać telefonicznie, przez sekretariat - nr 757172467 w godzinach 900 - 1300, bądź drogą mailową. Będą Państwo skierowani bezpośrednio do specjalisty, który dokona diagnozy.
W sprawach pozostałych, w tym pilnych, w dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu ze specjalistą poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub na SKYPE, po uprzednim zgłoszeniu sprawy do sekretariatu.
Pracownicy w dalszym ciągu prowadzą zajęcia logopedyczne i pedagogiczne na SKYPE, drogą mailową bądź telefonicznie.
Udzielanie Państwu wsparcia i pomocy jest sprawą priorytetową placówki.

Dyrektor Poradni wraz z pracownikami

DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej - Dariusza Piontkowskiego - placówki oświatowe, szkoły, przedszkola prowadzą do 24.05 prace zdalnie.
Poradnia w dalszym ciągu, tj. do 24.05 funkcjonuje jak do tej pory - pracownicy pełnią dyżury na SKYPE. Jeśli zaistnieje potrzeba dodatkowej rozmowy, kontaktu, proszę poinformować sekretariat e-mailem bądź telefonicznie, a zostaną Państwo umówieni ze specjalistą w godzinach jego pracy na spotkanie na SKYPE, drogą e-mailową lub telefoniczną.
Pracownicy Zespołu wczesnego wspomagania oraz projektu "Za życiem" w dalszym ciągu będą prowadzić pracę z dziećmi według ustalonego z rodzicami lub opiekunami harmonogramu.
Zachęcamy również do kontaktu z doradcą zawodowym.
W zakładce "Kwarantannik" znajdziecie Państwo nowe propozycje do pracy, nowe informacje
i wskazówki.
Życzymy dużo zdrowia, pozdrawiamy.

Dyrektor Poradni wraz z Radą Pedagogiczną

Kubuś

Kubuś

INFORMACJA DLA RODZICÓW, DZIECI , MODZIEŻY, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

W związku z przedłużającym się stanem zmiany organizacji pracy Poradni informujemy, iż poszczególni pracownicy będą do Państwa dyspozycji w wyznaczonych dniach i godzinach za pomocą komunikatora internetowego SKYPE:

 1. Dorota Gałuza – psycholog -wtorek 12:00 – 14:00; środa 17:00 - 19:00
  Skype: D. Gałuza
 2. Beata Zielińska – psycholog – piątek 14:30 - 16:30
  Skype: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Łukasz Szymański – psycholog – poniedziałek 17:00 – 19:00; czwartek 14:00 - 16:00
  Skype: Łukasz Szymański Psycholog Psychoterapeuta
 4. Maria Leszczawska – pedagog – poniedziałek 17:00 – 19:00; czwartek 11:00 - 13:00
  Skype: ped PPPP
 5. Renata Polikowska – pedagog – poniedziałek 12:00 – 14:00; środa 10:00 - 12:00
  Skype: Renata Polikowska
 6. Krystyna Szychowska – doradca zawodowy – wtorek 17:00 - 18:00
  Skype: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Alicja Figielska – logopeda – środa 16:00 – 17:00; piątek 16:00 - 18:00
  Skype: Alicja Figielska
 8. Jolanta Krudys – logopeda – czwartek 12:00 - 14:00
  Skype: Jolanta Krudys logopeda
 9. Alicja Łukaszkiewicz – pedagog; Dyrektor Poradni – poniedziałek 15:00 – 17:00; czwartek 10:00 - 12:00
  Skype: Alicja Łukaszkiewicz
 10. Karolina Sokołowska-Zieja - pedagog; poniedziałek 15:00 - 17:00; czwartek 12:30 - 14:30,
  Skype: Karolina Sokołowska-Zieja
 11. Marcin Szczepaniak - pedagog; terapeuta uzależnień; wtorek 17:00 19:00; piątek 17:00 - 18:00;
  Skype: Marcin Szczepaniak 84

Prowadzić będziemy konsultacje, porady, działania wspierające i o charakterze terapeutycznym. Wszelkie pytania, potrzeby proszę kierować na adres mailowy Poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie codziennie w godz. 9:00 – 12:00, pod nr telefonu: 757172467.
Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.poradniaszklarskaporeba.pl, gdzie znajdziecie Państwo artykuły
o sytuacjach trudnych i ćwiczenia dla dzieci.
Życzę wszystkiego co dobre.

Dyrektor Poradni
Alicja Łukaszkiewicz wraz z całym zespołem