Ułatwienia dostępu

DORADCY ZAWODOWI DZIAŁAJĄ

W Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych, które dotyczyło organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole. Spotkanie poprzedzał Ogólnopolski Tydzień Kariery.
Po przywitaniu uczestników przez dyrektor Alicję Lukaszkiewicz, doradca zawodowy z poradni Krystyna Szychowska zapoznała uczestników z przepisami dotyczącymi poradnictwa zawodowego oraz zasadami tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
W drugiej części spotkania Renata Bech - doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze rozmawiała z uczestnikami nt. determinantów wyboru zawodu.
Żywo zainteresowani tematyką nauczyciele, pedagodzy i doradcy zawodowi zdecydowali o utworzeniu "Grupy wsparcia DZ", aby wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami realizowanymi w pracy zawodowej.

 

Prelekcja psychologa Poradni mgr Doroty Gałuzy

2 kwietnia 2019 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze odbyła się prelekcja psychologa Poradni mgr Doroty Gałuzy.
Szkolenie było elementem składowym corocznej akcji informacyjno – edukacyjnej dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego w naszym rejonie.
Uczestniczyło w nim 16 nauczycieli z różnych szkół. Patronem tej corocznej akcji jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Poradnia przeprowadziła szkolenie po raz drugi.
Tematem wiodącym było bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Prelegent poruszyła psychologiczne aspekty zachowania się w sytuacjach drogowych ze wskazaniem skutecznych metod oddziaływania edukacyjnego na dzieci w tym zakresie.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi za zaufanie kompetencjom Poradni i stworzenie warunków sprzyjających współpracy.

dln

Pomoc dziecku z problemem logopedycznym

Dnia 4 kwietnia 2019r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie dla logopedów nt.: ,, Pomoc terapeutyczna dziecku z problemem logopedycznym”, które poprowadziła logopeda z naszej Poradni p. Jolanta Krudys. Spotkanie było okazją do zaprezentowania, przez Panią Kierownik Biblioteki Barbarę Rdzanek, możliwości wyszukiwania potrzebnej literatury w Dolnośląskim Systemie Informacji Edukacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też, przygotowana specjalnie dla nas, wystawa publikacji poświęconych tematyce logopedycznej, która umożliwiła uczestnikom szybką orientację w najnowszej ofercie wydawniczej. Bardzo dziękujemy za aktywny udział i mamy nadzieję na dalszą współprace obu placówek.

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi w dniu 22.02.2019 roku Kolejne spotkanie z Pedagogami szkolnymi odbyło się w Szkole Podstawowej im. w Starej Kamienicy. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor - Pani Wiesławie Storta-Respondek za życzliwe przyjęcie wszystkich obecnych, za oprowadzenie po szkole i za przedstawienie wizji szkoły na najbliższe lata. Dziękujemy też Pedagogowi szkolnemu - Pani Małgorzacie Nowak za zorganizowanie tego spotkania i zapewnienie optymalnych warunków dla dobrego klimatu spotkania. Tematem spotkania było omówienie aktualnych Rozporządzeń MEN i warunków, koniecznych do spełnienia, by na zespole orzekającym w Poradni wydane zostało orzeczenie.

Spotkanie prowadziły:
Beata Zielińska i Maria Leszczawska. Pedagog - Renata Polikowska

uzupełniła informacje dotyczące wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu.Podobnie jak i w poprzednim spotkaniu uczestniczący Pedagodzy uczestniczyli w dyskusji wokół przepisów, pytali o szczegóły dotyczące konkretnych sytuacji. Bardzo dziękujemy za aktywny udział.

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi w dniu 15.11.2018 roku .W listopadzie 2018 roku w naszej Poradni odbyło się spotkanie z Pedagogami szkolnymi z rejonu Poradni. Tematem było omówienie przepisów i Rozporządzeń MEN związanych z wydawaniem opinii po badaniach diagnostycznych. Zebranych powitała Dyrektor Poradni - Pani Alicja Łukaszkiewicz. Prowadzący spotkanie: Dorota Gałuza, Beata Zielińska i Maria Leszczawska.Zaproszeni Pedagodzy byli bardzo aktywni, zadawali nurtujące ich pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami. Dziękujemy za otwartą i pełną zainteresowania postawę naszych gości.

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zaprasza logopedów naszych placówek, na SPOTKANIE LOGOPEDÓW,

które odbędzie się  dnia 04.10.2017r (środa) o godz. 16.00 w naszej siedzibie przy ul. Górnej 29 (budynek D)

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz wraz z zespołem logopedów: Alicja Figielska i Jolanta Krudys