Ułatwienia dostępu

Kwarantanna z doradcą zawodowym

Niezależnie od kwarantanny uczniowie szkół podstawowych stoją przed decyzją wyboru dalszego kierunku kształcenia. Czas "zostawania w domu" skłania do głębszych przemysleń aby znaleźć odpowiedź na pytanie więcej

Kwarantannik

Na naszej stronie, w zakładce "Kwarantannik", znajdziecie Państwo artykuły i propozycje pracowników Poradni, które mogą pomóc nam przetrwać ten trudny czas. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Dyrektor Poradni Alicja Łukaszkiewicz.

SZANOWNI PAŃSTWO: RODZICE, UCZNIOWIE, ……

Spędzamy obecny czas w szczególnych warunkach. Ogranicza nas przestrzeń i wymóg zachowania kwarantanny. Idzie za tym izolacja, odstąpienie od bezpośrednich kontaktów towarzyskich, rezygnacja z niektórych ulubionych aktywności i pasji…

Z różnych powodów nie dla wszystkich są to warunki łatwe do spełnienia. Dlatego proponujemy Państwu żebyście spróbowali stanąć „po drugiej stronie lustra” tej sytuacji tzn. spojrzeli na nią pod kątem korzyści, jakie może spowodować.

Jeśli zechcecie przyjrzeć się pozytywnym aspektom kwarantanny to dostrzeżecie w niej wiele możliwości.

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem COVID-19 ograniczamy działalność Poradni w dniach 13-25.III.2020 tj. odwołuje wszystkie zaplano-wane wizyty w PPPP w Szklarskiej Porębie . Z placówką w tych dniach można kontaktować się telefonicznie , meilowo , pocztą tradycyjną w godzinach 8:00 – 13:00.

W ważnych sprawach związanych z terapią Waszych dzieci proszę kontaktować się z poszczególnymi specjalistami przez sekretariat bądź dyrektora PPPP. Decyzję podjęłam na podstawie zarządzenia Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

O dalszych decyzjach będę informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem dyr. PPPP w Szklarskiej Porębie.

"Spotkanie z rodzicami dzieci objętych WWRD"


W dniu 11 grudnia 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie przedświąteczne dedykowane rodzicom dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Idąc za ich potrzebami spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania dodatkowej pomocy terapeutycznej czy finansowej z innych instytucji niż oświatowe. Zaproszeni goście – Pani Violetta Kania i Pan Henryk Leszczyłowski - pracownicy MOPSu w Szklarskiej Porębie podzielili się z uczestnikami informacjami dotyczącymi zasad i warunków przyznania subwencji w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Przedstawiono i omówiono wymaganą dokumentację i załączniki jakie należy dołożyć do wniosku o SUO (rodzice otrzymali również stosowne materiały informacyjne). Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a także wymiany doświadczeń związanych z niepełnosprawnością ich dzieci. Rodzice zainicjowali pomysł cyklicznych spotkań w formie grupy wsparcia.