Ułatwienia dostępu

Spotkanie Logopedów

logopedaW dniu 25 stycznia 2017 roku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Górnej 29, odbyło się kolejne spotkanie logopedów. Zaproszeni zostali pracownicy placówek z terenu naszej poradni.
Uczestników spotkania przywitała jedna z logopedek PPPP w Szklarskiej Porębie – mgr Jolanta Krudys. Wszystkie Panie obecne poproszono o przedstawienie się i krótką charakterystykę miejsca swojej pracy.

Gratulujemy SUPE®ODZICOM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz kolejny w naszej Poradni odbyło się święto „SUPE®ODZIC”.  Jak co roku podczas tej uroczystości uhonorowani zostali Rodzice, którzy wspaniale wspierali swoje dzieci w pokonywaniu trudności. Rodzicom wręczono pamiątkowe medale i certyfikaty otrzymania tytułu „SUPE®ODZIC”.
W uroczystości brali udział przedstawiciele władz samorządowych. Galę uświetnił występ artystyczny (gitara i śpiew) uczennicy Gimnazjum Katolickiego Joanny Krudys.