Ułatwienia dostępu

Spotkanie mikołajkowe

W dniu 12.12.2023r. w naszej Poradni zrobiło się świątecznie za sprawą Integracyjnego Spotkania Mikołajkowego. Wzięły w nim udział dzieci zakwalifikowane do programu “Za życiem” wraz z rodzicami oraz terapeutami.

Były wspólne zabawy, poczęstunek, a zwieńczeniem imprezy były odwiedziny  Mikołaja który mile zaskoczył dzieci obwarowując je prezentami. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami a terapeutami/pedagogami.

Zespól Poradni składa podziękowania dzieciom i rodzicom za  możliwość wspólnie spędzonego czasu, za wspólną zabawę oraz za słowa wsparcia dotyczące jakości świadczonych przez nas usług.  Dziękujemy również Nadleśnictwu w Szklarskiej Porębie za nieodpłatne przekazanie choinki, która oprócz zabaw sensorycznych i basenu z kulkami była jedną z atrakcji spotkania.

Serdeczne podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla Nadleśnictwa w Szklarskiej Porębie za nieodpłatne przekazanie naszej placówce pięknej choinki, na spotkanie mikołajkowe dla dzieci biorących udział w programie ZA ŻYCIEM.

IMG 20231221 WA0014

Spotkanie mikołajkowe

PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZAPRASZA DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” NA SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 12.12.2023r. O GODZINIE 16.00 W SIEDZIBIE PORADNI.

miko

Pedagod w przedszkolu w Starej Kamienicy

W dniu 15.11.2023r. w Przedszkolu Gminnym w Starej Kamienicy, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pedagoga naszej Poradni, Panią Monikę Cichoń, dla rodziców dzieci uczęszczających do w/w przedszkola, p.t. “ Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym”.

Celem szkolenia było przedstawienie rodzicom zagrożeń wynikających z nadużywania przez dzieci w wieku przedszkolnym nośników informacyjnych w postaci telefonów komórkowych, iPadów, iPhonów, itp.
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za uczestnictwo w spotkaniu.

 

Spotkanie mikołajkowe

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE "ZA ŻYCIEM",
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.12.2023r.
O GODZINIE 16.00 W SIEDZIBIE PORADNI.
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE GRY I ZABAWY, POCZĘSTUNEK I UPOMINEK.
Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami

KOLEJNE SPOTKANIE LOGOPEDÓW ZA NAMI ...

W środę 22 listopada 2023 r. w Bibliotece Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyło się kolejne z cyklu spotkanie logopedów placówek współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Tym razem tematem przewodnim spotkania była praca logopedyczna z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

W pierwszej części mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawej prelekcji poprowadzonej przez Panią Barbarę Rdzanek- kierownika biblioteki.
Prelekcja tematyką odnosiła się do uporządkowania i odświeżenia informacji dotyczących internetowej strony biblioteki, możliwości poruszania się po tej stronie, a także wyszukiwania interesujących nas tam pozycji książek po tytułach lub po określonej tematyce. Logopedzi mogli też posłuchać recenzji książek, które możemy odnaleźć w zbiorach biblioteki, dotyczące bezpośrednio tematu spotkania , czyli diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, a także ogólnie pracy terapeutycznej z takimi dziećmi.

W drugiej części spotkania zaproszeni logopedzi przestawili się, a także krótko opisali placówkę w której pracują, a także rodzaj i formę pracy specjalistycznej wykonywanej w danej szkole lub przedszkolu. Pracownicy Poradni - Pani Jolanta Krudys i Alicja Figielska poprowadziły część superwizyjną spotkania, w której specjaliści mieli możliwość dyskusji dotyczącej tematu spotkania. Logopedzi omawiali wspólnie trudności i możliwości pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym w placówkach oświatowych. Poruszono również temat innych oddziaływań pomocowych, które mogą przysłużyć się poprawie jakości funkcjonowania takich dzieci w szkołach czy przedszkolach ogólnodostępnych, a także poradniach, nie zapominając o współpracy z rodzicami w takiej terapii.

W końcowej części wszyscy zebrani specjaliści mogli zapoznać się z polecaną literaturą specjalistyczną a także omówić i przedstawić inne ciekawe i praktyczne w pracy logopedy pomoce z zakresu tematyki spotkania.

Wszystkim obecnym Panią serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

Specjalne podziękowania dla Pani Barbary Rdzanek kierownika biblioteki DODN filia w Jeleniej Górze za efektywną współpracę podczas cyklicznych spotkań logopedów organizowanych wspólnie z Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, za rzetelnie przekazaną wiedzę dotyczącą fachowej i aktualnej literatury z zakresu logopedii, a także za gościnność i serdeczną atmosferę podczas wspólnych spotkań ...

składają
Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys